Detaliile contului dvs.

Când sunteţi deja înregistrat, vă rugăm să va logati direct aici

Înregistrează-te

 

Protecţia datelor

NOTIFICARE PRIVIND POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 al Parlamentului European - GDPR, si reglementarilor nationale, în calitate de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, va informam despre scopurile si metodele de prelucrare a datelor dvs. personale.

1. DEFINITII

Termeni folositi vor avea urmatorul inteles:

Date cu caracter personal: orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila cu referire la un element de identificare, cum ar fi: nume, prenume, cod numeric personal, date despre locatie, ID online….

Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operatie, efectuata asupra datelor personale, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, conservarea, utilizarea, transmiterea, difuzarea, compararea, limitarea, blocarea, anularea, distrugerea….etc.

2. TIPURI DE DATE PROCESATE

Datele sunt colectate direct de la partea interesata în momentul înregistrarii pe site-ul Web sau în baza de date. Urmatoarele date personale intra sub incidenta reglementarilor legale privind protectia datelor cu caracter personal: numele, prenumele, adresa de e-mail si de resedinta, CNP, data si locul nasterii, achizitii, informatiile de cautare de pe site-ul nostru prin intermediul modulelor cookie, adresa IP, tipul de browser si dispozitivul utilizat.

3. SCOPUL PROCESARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date nu proceseaza date care nu sunt strict necesare pentru scopurile prezentate mai jos. Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv în urmatoarele scopuri:

a) sa imbunatateasca furnizarea serviciilor oferite, îndeplinind corect si in timp util obligatiile care decurg din relatia stabilita cu persoana interesata, prin accesarea site-urilor, inclusiv trimiterea de comunicari, informari, legaturi, convorbiri…

b) în scopuri administrative si financiar- contabile.

c) pentru înregistrarea in lista de servicii oferite de operatorul de date cu caracter personal, prin telefon, e-mail, fax, SMS sau MMS.

d) pentru a defini profilul comercial al persoanei interesate, prin detectarea obiceiurilor de consum, monitorizarea gradului satisfactie al clientului pentru a asigura o mai buna satisfacere a nevoilor acestuia, pentru a trimite materiale informative, publicitare, prin intermediul e-mail, fax, SMS sau MMS.

e) solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor.

4. CONFIRMAREA ACCEPTARII UTILIZARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Consimtamantul dumneavoastra pentru furnizarea de date cu caracter personal în scopurile indicate la literele „a“ si „b“ este o conditie necesara si obligatorie pentru colaborarea noastra.

Consimtamântul pentru scopurile indicate la punctele „c - d” este optional.

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, este consimtamantul expres, voluntar si liber exprimat. Consimtamantul poate fi retras in orice moment.

5. MODUL DE PROCESARE A DATELOR

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate folosind metodele adecvate pentru a garanta securitatea si confidentialitatea datelor, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 si cu legislatia nationala in vigoare. Vor fi luate toate masurile tehnice, calculator, siguranta organizationala, logistica si procedurala, astfel încât sa fie asigurat un nivel adecvat de protectie, în conditiile prevazute de reglementarile legale, care sa permita numai accesul persoanelor imputernicite de operatorul de date cu caracter personal. Numai informatiile relevante vor fi procesate si stocate. Datele vor fi gestionate si protejate în medii si pe suporturi al caror acces va fi sub control constant.

6. COMUNICAREA sI TRANSMITEREA DATELOR

Datele pot fi comunicate:

a) tuturor subiectilor, inclusiv autoritatilor publice care au acces la date cu caracter personal în temeiul dispozitiilor legale;

b) unor terte parti ale caror produse sau servicii sunt oferite sau vândute prin operatorul de date cu caracter personal;

e) companiilor, consultantilor sau profesionistilor responsabili de instalarea, întretinerea, actualizarea si gestionarea hardware-ului si a software-ului pe care operatorul de date personale le utilizeaza pentru a furniza serviciile;

f) entitati publice si/sau private, persoane fizice si/sau persoane juridice (birouri juridice si judiciare, autoritati administrative si fiscale, camere de comert, camere si oficii de munca etc.), în cazul în care este necesara comunicarea pentru îndeplinirea corecta a obligatiilor contractuale asumate, precum si a obligatiile care decurg din lege.

Nu vor fi furnizate date pentru scopuri statistice sau de cercetare. Nu vor fi furnizate date firmelor straine si firmelor care nu sunt pe teritoriul Romaniei.

7. RESPONSABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

In conformitate cu art. 28 din Regulamentul UE nr. 679/2016 responsabilitatea integrala este a operatorului de date.

8. STOCAREA DATELOR

Datele cu caracter personal vor fi pastrate pe timpul aferent asigurarii furnizarii serviciilor. Ele vor fi stocate si procesate în scopul verificarii obiceiurilor de consum si de marketing, pentru o perioada de timp prevazuta de lege si a prevederilor Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Dupa aceasta perioada, datele personale vor fi transformate în forma anonima, pentru a nu permite identificarea partilor interesate. Accesul la datele cu caracter personal se acorda numai persoanelor autorizate si numai in scopul indeplinirii sarcinilor specifice aferente indeplinirii scopurilor mentionate, sub obligatia pastrarii confidentialitatii.

9. DREPTURILE PARTII INTERESATE

In baza legislatiei în vigoare si a conditiilor prevazute de GDPR, persoana interesata are dreptul sa obtina:

– informatii cu privire la originea datelor cu caracter personal, scopurile si metodele de prelucrare, temeiul juridic al prelucrarii;

– indicarea detaliilor de identificare a controlorului de date si al procesatorilor de date;

– indicatii despre subiectii sau categoriile de subiecti carora le-ar putea fi comunicate datele;

– indicarea perioadei de pastrare a datelor cu caracter personal , sau daca acest lucru nu este posibil, a criteriilor utilizate pentru a determina aceasta perioada;

– accesul, actualizarea, rectificarea sau integrarea datelor;

– anularea fara întârziere nejustificata sau limitarea prelucrarii;

– în cazul procesarii bazate pe consimtamântul persoanei interesate sau prin utilizarea mijloacelor automate, portabilitatea datelor într-un format utilizat în mod obisnuit si care poate fi citit de orice dispozitiv si dreptul de a le transfera la un alt operator de date.

- sa revoce consimtamântul dat ;

- sa inainteze o plângere catre o autoritate de supraveghere;

- sa faca obiectii privind modul de prelucrare a datelor personale furnizate în scop: informativ, de comercializare, de expediere a materialelor publicitare, pentru efectuarea de studii de piata sau de comunicare comerciala.

10. REGULI DE EXERCITARE A DREPTURILOR

Drepturile de mai sus pot fi exercitate prin cerere fara formalitati catre operatorul de date cu caracter personal, cerere ce se trimite la adresa doraddasrl@yahoo.com.

11. OBLIGATIILE OPERATORULUI pentru PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC DORADDA SRL, in calitate de Operator de Date, va prelucra in scop comercial datele  puse la dispozitie de catre client si se oblige sa respecte urmatoarele regului:

- se va limita prelucrarea datelor strict conform precizarilor din NOTIFICARE, si numai in scopul derularii contractului, excluzind orice prelucrare sau utilizare a datelor personale in scopuri proprii.

- operatiunile de prelucrare se vor limita la: acces, inregistrare, organizare, structurare, stocare, utilizare in vederea derularii contractului, iar la finalul acestuia se vor mai pastra pentru o perioada de 5 ani dupa care vor fi sterse.

- se vor lua toate masurile tehnice si organizatorice necesare asigurarii unui nivel de securitate corespunzator al prelucrarii datelor.

- nu se va permite utilizarea si prelucrarea datelor de catre terti altfel decat numai cu acceptul expres al clientului. Prin terti se intelege orice alta persoana decat cele doua parti ale contractului.

- SC DORADDA SRL va informa clientul despre orice incident de securitate, orice cerere legala obligatorie formulate de o autoritate publica sau orice cerere sau plingere referitoare la obligatiile clientului.

12. CONSIMTAMANT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Avaind in vedere prevederile din NOTIFICAREA PRIVIND POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL, imi exprim consimtamantul  in cunostiinta de cauza, in mod expres si neechivoc  pentru  prelucrarea datelor personale: nume, prenume, data si locul nasterii, cod numeric personal, nr si serie carte de identitate, domiciliul stabil, nr telefon/mobil, adresa mail – in vederea derularii de operatiuni  comerciale, evenimente si studii de marketing, lansari de produse noi, oferte de fidelizare, notificari si informatii despre produsele si serviciile solicitate, contactului personal pentru buna functionare a relatiei reciproce furnizor – client.

Imi exprim consimtamantul  in cunostiinta de cauza, in mod expres si neechivoc  pentru ca Operatorul de date cu caracter personal, sa poata efectua cu datele mele personale urmatoarele operatiuni de prelucrare: colectare, inregistrare, organizare, consultare-verificare, stocare, stergere.

In cazul firmelor, datele prelucrate vor fi: denumire, adresa sediu social si puncte de lucru, CUI, nr. Inregistrare la Registrul Comertului, banca si numarul contului bancar, nr telefon/mobil, adresa mail, date despre reprezentantul legal.

Datele personale vor putea fi prelucrate de catre SC DORADDA SRL identificata prin CUI: RO 1828002, J35/194/1992.

Am luat la cunostiinta ca durata maxima de prelucrare a datelor personale este de 5 ani de la momentul acordarii si ca imi pot retrage oricand consimtamantul printr-o solicitare la adresa de mail: doraddasrl@yahoo.com, sau la adresa postala: SC DORADDA SRL, Timisoara, bul. Liviu Rebreanu 18c, jud. Timis, Romania.

13. DISPOZITII FINALE

In cazul unor eventuale litigii, varianta în limba română a formulărilor din NOTIFICARE PRIVIND POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONALeste de bază, după ea trebuind să fie făcute traducerile in alte limbi. Este responsabilitatea clientului să traducă cu rigurozitate varianta din limba română a formulărilor din NOTIFICARE PRIVIND POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

 

20.08.2018  S.C DORADDA S.R.L

Facturează către